Obsah štítku: recyklace jednorázového nádobí

Vy nejste lhostejní. Ukažte to používáním šetrného ekologického nádobí

Žijeme v době plastové. Plastové obaly, které nám mají ulehčit život, znamenají obrovskou zátěž pro životní prostředí. Tisíce tun plastových odpadů se hromadí v mořích, na plážích, v tocích řek. Mikroplasty se dostávají do útrob živočichů a potravním řetězcem zpět do našich organizmů. Situace začíná být kritickou. Pojďme ji řešit! Plastová zátěž Životní prostředí musíme chránit, aby podmínky […]