Vy nejste lhostejní. Ukažte to používáním šetrného ekologického nádobí

Žijeme v době plastové. Plastové obaly, které nám mají ulehčit život, znamenají obrovskou zátěž pro životní prostředí. Tisíce tun plastových odpadů se hromadí v mořích, na plážích, v tocích řek. Mikroplasty se dostávají do útrob živočichů a potravním řetězcem zpět do našich organizmů. Situace začíná být kritickou. Pojďme ji řešit!

Plastová zátěž

Životní prostředí musíme chránit, aby podmínky vhodné pro život byly zachovány pro příští generace. Existence člověka na planetě znamená obrovskou jizvu na ekosystému. Znečišťujeme ovzduší, vodu, půdu. Nepoužíváme šetrně neobnovitelné zdroje a obnovitelných zdrojů využíváme mnohem více, než příroda stihne opětovně vyprodukovat. Pro naše pohodlí a větší zisky spotřebováváme produkty, které ubližují životnímu prostředí a zároveň živým organizmům. Oceány se stávají smetištěm plastových odpadů, se kterými si neumí příroda poradit.

Plastový odpad se na dně oceánu rozkládá i stovky let a je problémem i po svém rozkladu. Části plastů pozřou ryby a ostatní živočichové. Potravním řetězcem se plast dostává zpět k člověku. Konzumace mikroskopických částeček plastů je velkým nebezpečím pro naše zdraví. Odhozený plastový kelímek může způsobit v budoucnu například něčí nádorové onemocnění.

Recyklace plastu pomáhá jen zčásti

Země Evropy jsou obrovským spotřebitelem plastů. I když jsou v našich podmínkách nastaveny programy pro recyklaci, nestačí to. Je třeba vědět, že se recyklací využije jen velmi malá část plastů. Světově je to méně než patnáct procent. Vše ostatní končí na skládkách nebo ve spalovnách. Spálený plast zase uvolňuje škodlivé látky do ovzduší. Jak je zřejmé, cestou není recyklace plastu, protože ve snaze zvyšovat zisky nesáhnou výrobci po recyklovaném materiálu. Vyrábět z recyklovaného materiálu je vždy dražší. Proto vzniká produkce dalších a dalších plastů. Společnosti i zákazníci musí snížit spotřebu plastů a začít plasty nahrazovat materiály, které jsou šetrné pro životní prostředí.

Zodpovědná spotřeba

Že spotřebováváme více než je nutné pro naše přežití je nesporný fakt. Je třeba začít využívat materiály, které vydrží co možná nejdelší dobu a umožňují opětovné použití. Co ale v případě plastů na jedno použití? Tam je nutné sáhnout po nových materiálech. Materiálech, které jsou v souladu s filozofií ochrany životního prostředí.

Evropa vyprodukuje asi 50 milionů tun plastů za rok. Značná část představuje produkty na jedno použití. Evropská komise už vydala řadu doporučení, jak omezit spotřebu plastů. Některé druhy jednorázového nádobí čeká zákaz používání a je třeba je nahradit šetrnými alternativami.

Možnosti nahrazení plastů

Plasty z našich domácností nikdy zcela nezmizí, ale opětovným používáním snižujeme zátěž ekosystémů. Připravuje se i zálohový systém při zakoupení některých plastových obalů. Jednorázové plasty musíme nahradit co nejdříve. Naštěstí už je na trhu celá řada alternativních produktů. Z naší spotřeby a pohodlí nemusíme slevovat, přesto nezatížíme přírodu. Objevuje se skupina materiálů, pro které se vžilo označení bioplasty. Bioplasty se vyrábí z biomasy, tou je třeba kukuřice nebo cukrová třtina.

Uživatel rozdíl v použití nepozná, příroda ano.

Filozofie používání bioplastů znamená, že materiály jsou rozložitelné nebo jsou pro výrobu používány recyklované a snadno recyklovatelné suroviny. Bioplasty tak představují nesrovnatelně nižší zátěž pro životní prostředí.

Co je EKO jednorázové nádobí

Sortiment EKO nádobí je ucelená nabídka jednorázových obalů a potřeb pro rychlé stravování a catering. Zakoupené obaly představují zodpovědný přístup k využívání přírodních zdrojů, a to při jejich výrobě i při jejich likvidaci. V nabídce naleznete velkou část produktů, které jsou vyráběny z rostlinných materiálů a jsou kompostovatelné. Ve speciálních kompostérech určené pro tyto výrobky se z na pohled plastového obalu stává znovu rostlinný materiál, který je možné navrátit do půdy.

Použité materiály:

  • kukuřičný škrob
    Vyrobeno z cukrové třtiny a BIO plastu
    Jednorázové ekologické nádobí
  • vlákna cukrové třtiny
  • bambus
  • recyklovaný papír
  • sláma

Používáním EKO nádobí se staráte o to, aby vaše podnikatelská činnost neubližovala naší planetě a živým organizmům. Velká část zákazníků se dnes snaží o uvědomělý přístup k využívání plastů, pokud budete používat šetrné obalové materiály získáváte zajímavou konkurenční výhodu. Budujete image firmy jako subjektu, která nemá zájem jen na vlastní prosperitě, ale na lepším životním prostředí pro všechny z nás.

Jedno plastové brčko se rozkládá i více než padesát let. I kdybyste v nabízeném sortimentu měli změnit jen tuhle jednu věc tak vaše rozhodnutí má smysl.

Nevýhody použití

Nevýhodou obalů je, že není možné vkládat je do mrazničky. Obal se stává křehkým a potravina uvnitř je náchylná na rychlejší vysychání. Pokud si zákazník odnáší potravinu ve zmíněném obalu, musí si ji před vložením do mrazničky umístit do jiné nádoby.

Kompostovatelné materiály musejí být vkládané do speciálních kompostovacích zařízení. Není možné je kompostovat v rozšířených komerčních kompostérech.

Část sortimentu je vyráběna z recyklovaných materiálů a jsou určené k recyklaci, tento sortiment není možné kompostovat.

Poslední nevýhodou je vyšší pořizovací cena.

Všechny uvedené nevýhody jsou jen malou cenou za to, jakou službu odvede EKO nádobí naší přírodě.

Ukažte i vy zodpovědný přístup. Každý krok k ochraně životního prostředí má smysl a každý může ukázat, že má zájem na tom, abychom žili na zdravějším a příjemnějším místě. Učte to své zákazníky, ukažte to vašim obchodním partnerům!